Symfonia filozoficzna, czyli powrót do źródeł


Recenzja książki Kwintet metafizyczny Barbary Skargi*


   Kwintet metafizyczny Barbary Skargi to zbiór pięciu esejów filozoficznych par excellence. Na szczególne uznanie zasługuje nie tylko ważka tematyka tych rozważań, ale również styl, w jakim są one napisane. A jest to, moim zdaniem, coraz rzadziej teraz spotykany, styl starej, kantowskiej szkoły filozoficznej.
czytaj dalej…
 

Pięć fragmentów o romantycznym fragmencie

Mój umysł składa się z fragmentów
Byron, Dziennik

1.
   Badacze zajmujący się romantyczną poetyką fragmentu wskazują zazwyczaj na dwie zasadnicze przyczyny jego niezwykłej popularności w epoce1. Po pierwsze, źródeł tej popularności można się doszukiwać w XVIII-wiecznej modzie na wszelkiego rodzaju "rękopisy odnalezione" (bądź podrobione). Szczególnym zainteresowaniem poszukiwaczy cieszyły się wówczas zwłaszcza zabytki literatury średniowiecznej i ludowe pieśni. 

czytaj dalej…
 

Palimpsest z innowacją w tleKrzysztofa Krowiranda: Wedle Podręcznego Słownika Terminów Literackich samo sformułowanie zaczerpnięte zostało z greckiego palimpsestos, co dosłownie oznacza "ponownie zeskrobany"; określenie to pierwotnie używane było w odniesieniu do starożytnych i średniowiecznych rękopisów utrwalonych na pergaminie, z którego zeskrobany został wcześniej napisany tekst.
Żaneta Nalewajk: Słownik ten podaje też przenośne znaczenie palimpsestu. Ujmuje go jako tekst wielowarstwowy, tak formalnie, jak i semantycznie, zawierający ukryte lub jawne aluzje do wcześniejszych utworów. (...)
Krzysztofa Krowiranda: Czy możemy stąd wyprowadzić wniosek, że każdy tekst literacki jest palimpsestem? A mniejsza lub większa palimpsestowość konkretnego utworu byłaby różnicą stopnia?

czytaj dalej…
 

Zmęczeni kartografowie

Rzecz o wizualności tekstu, pożytecznie ilustrowana przykładami z młodej prozy polskiej*

   Przyzwolenie, jakie literatura w najogólniejszym, najbardziej neutralnym sensie daje odbiorcy – a zatem kompletność tekstu jako zachęta do poddania się jego linearności, jako możliwość wygodnego dekodowania jego semantyki i odnoszenia jej do poziomu tego, co możliwe w świecie – to najważniejsze osiągnięcie kultury respektującej tekst jako opowieść. Zakłócenia w odbiorze utworów metafikcyjnych wynikają w związku z tym z chęci zaprzeczenia tym podstawowym przekonaniom, włączenia ich do gry na prawach dezawuowanej konwencji, nie zaś na prawach kodeksu.

czytaj dalej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
}

info dla autorów

Szanowny Autorze, zapraszamy do współpracy z magazynem pinezka.pl. 
> Tutaj znajdziesz informację < dotyczącą warunków publikacji tekstów oraz współpracy z nami. 

Info i kontakt


 

Kontakt:  
{
logowanie dostępne tylko dla członków redakcji Pinezka.pl